Bring

BringPost och Logistik

Pålitlig arbetsgivare
Stabila finanser
Tillväxt
Kompetens utveckling
Mångfald & Jämställdhet
Öppen arbetsgivare
Karriär
Miljö & Hållbarhet
Lyhörd
Branding

Bring

Bring är Posten Norges varumärke och riktar sig mot företagskunder inom post och logistik i Norden.

Bring består av affärsområden med olika spetskompetens, koncernen är Nordens fjärde största logistikaktör och den näst största postaktören. Bring Citymails spetskompetens är distribution av post och brevlådepaket. Vi hjälper företag att kommunicera och bygga relationer med sina kunder på ett effektivt och hållbart sätt. Vi ser ett stort värde i att använda brevlådan som kommunikationskanal för försändelser av olika slag.

Bring Citymail omsätter ca 2,2 miljarder, har ca 2747 medarbetare och når mer än 2,5 miljoner brevlådor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen och Gotland vilket utgör 56 procent av Sveriges alla hushåll och företag. Vårt mål är att skapa en lönsam affärsverksamhet både på kort och lång sikt – för våra kunder, oss själva och för samhället vi verkar i. Därför är hållbarhetsperspektivet integrerat i allt vi gör.

Bring Citymail har arbetat mycket med miljöfrågor, nu sätter vi fokus på vårt samhällsansvar. Alla chefer har genomgått utbildning i mångfald och inkludering, i syfte att stärka kunskapen och därmed bredda vår rekryteringsbas ännu mer.

För oss är det en självklarhet att ett hållbart företag agerar ekonomiskt försvarbart, socialt ansvarsfullt och miljömässigt riktigt. 2008 tog vi steget och blev världens första klimatneutrala postdistributör. Vi redovisar sedan dess årligen hur vi arbetar med hållbarhet och våra åtgärder för att ständigt förbättra oss inom detta viktiga område.

Vi arbetar för ständig utveckling – där kundens och våra medarbetares intressen alltid står i centrum. Värdeorden Ärlighet, Respekt, Samarbete, Öppenhet och Mod styr vårt sätt att arbeta och bidrar till att skapa en inkluderande arbetsplats.

Se våra lediga jobb här.

Medarbetare

 • Patrik Allinger

  Utbildnings och kommunikationsansvarig
 • Linda Alexandersson

  Headcoach
 • Videor om Bring

  Kontaktperson

 • Jannike Ringvide

  HR- och Hållbarhetschef


  jannike.ringvide@bringcitymail.com
 • Följ Bring på sociala medier