CastraIT/teknik/konsult

MotivationMed tydligt stöd från ledningen ser vi att de uppfyller samtliga värderingar med bravur. De har lyckats bygga en gemenskap som är utöver det vanliga. Utöver en spännande företagskultur erbjuder de även goda karriärmöjligheter mot en stor kundbas. Hos Castra är taket högt och som medarbetare blir man garanterad en attraktiv arbetsplats.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Obegränsad frihet och möjligheter

Här tror vi på frihet, delaktighet och obegränsad personlig utveckling. Här bestämmer du själv över din tid, din ersättning och ditt arbete. Vi erbjuder dig möjligheter och frihet i ditt liv som ingen annan i branschen kan matcha. Genom att erbjuda våra medarbetare möjligheten att kunna välja och påverka fritt möjliggör vi ett bättre samspel mellan arbete och fritid.

På Castra får du fantastiska möjligheter – flexibel lönemodell, obegränsad kompetensutveckling, frihet att styra din egen tid, stöd av bra chefer, kompetent och snabbfotad säljstyrka, delägarskap, advisory board och härliga kollegor. Tillsammans bygger vi en stark gemenskap och en attraktiv arbetsplats där ingenting står i vägen för din utveckling och prioriteringar i livet.

Vi tycker det är viktigt att man som medarbetare har möjlighet att förverkliga sina idéer och tankar. Genom delägarskap, advisory board och projektgrupper har du som medarbetare stora möjligheter att påverka bolagets utveckling. Vi tycker det är viktigt att vi gemensamt formar den arbetsplats vi vill vara en del av och att vi tillsammans skapar ett roligt och givande arbetsklimat. Hos Castra finns alla möjligheter för dig att skapa din drömarbetsplats.

Varför Castra?

  • Frihet, vi erbjuder en arbetsplats där du har frihet att styra över din tid och ditt liv.
  • Flexibilitet, Castra är flexibla i sin verksamhet och låter dig styra över ditt arbete och bidra i företagets.
  • Påverka, du har stora möjligheter att påverka bolaget och genomföra dina idéer.
  • Kompetensutveckling, på Castra finns ingen begränsning vad gäller kompetensutveckling.
  • Gemenskap, sammanhållning och gemenskap är en av våra viktigaste grundpelare och en stor del av vår företagskultur.
  • Karriärmöjligheter, vi erbjuder utmanande och spännande positioner med möjlighet för utveckling.
  • Stor kundbas, vi har en stor och bred kundbas hos företag som vi dessutom har goda relationer med.
  • Långsiktigt samarbete, på Castra eftersträvar vi ett långsiktigt samarbete och att du ska trivas hos oss under en lång tid.
  • Glädje, vi har ett informellt klimat, är engagerade och firar framgångar tillsammans. Vi tror på en glad och positiv inställning och att ett gott skratt gör livet lättare och roligare.
  • Respekt, vi har ett ärligt och uppriktigt klimat. Alla behandlas med respekt.

Vår kultur

Castras värdegrund bygger på frihet, möjligheter, medbestämmande och ett ärligt och härligt klimat. Företagets kultur vilar på dessa hörnstenar och präglas av att det alltid händer mycket och i ett högt tempo. Om du är framåt, vill vara delaktig i det företag du arbetar på, är möjlighetsorienterad och vill få ut någonting mer av livet så kommer du att trivas på Castra.

Vi är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där våra konsulter känner att allt är möjligt. Vår vision är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Vår mission är att skapa det bolag vi vill jobba på – inte det största utan det bästa.

 

Företagsblogg

Följ Castra på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida