FalckVård

MotivationFalck erbjuder sina medarbetare en spännande arbetsplats med trygghet som kärnvärde. Genom att erbjuda unika karriärmöjligheter utför Falck ett utmärkt employer branding-arbete. De går efter uttrycket ”Människor som hjälper människor” vilket är en tydlig indikation på att hos Falck kan man känna sig trygg. Vi ser även att Falck lyckas med sin starka företagskultur uppnå hög attraktivitet som arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om Falck

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade.Vi är människor som hjälper människor, det viktigaste man kan ägna sig åt. Falck arbetar med olika verksamheter inom assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.Sedan 2014 ingår AB Previa i Falckkoncernen. Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Genom att effektivisera organisationen, utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö hjälper Previa verksamheter att nå sina mål och skapa ännu bättre resultat. Previa har 1 100 specialister inom hälsa, ledarskap och arbetsmiljö på över 90 orter i hela landet. Previa anlitas av 7 500 arbetsgivare med 1 100 000 anställda.

Våra verksamheter bygger på förtroende, trygghet och mänskliga relationer. Detta påverkar också vårt förhållningssätt till våra verksamheter och uppdrag. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Varför Falck?

Du vill jobba för en organisation som gör en verklig samhällsinsats, ger dig professionell utveckling och härliga kollegor och som vill ta vara på dina insatser och omvandla dem till innovation.

Det här vill väl alla? Arbetsgivare idag har förstått betydelsen av att ha ett högre syfte för sin verksamhet och Falck löper linan ut. Falcks mission, det vill säga syftet med vår verksamhet, är att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt att rehabilitera sjuka och skadade. För oss är förtroende, trygghet och mänskliga relationer något som påverkar förhållningssättet till våra medarbetare och till våra uppdrag.

Vi gör det genom våra winning behaviours:

Vi är i grunden HJÄLPSAMMA, vi identifierar oss med uttrycket ”People Helping People” eller ”Människor Som Hjälper Mäniskor”
För att kunna göra det så är vi alltid TILLGÄNGLIGA och PÅLITLIGA, det är fundamentet för att kunna vara just HJÄLPSAMMA.
Vad vi än gör; hjälper en patient, släcker en brand eller assisterar i trafiken så gör vi det SNABBT,  EFFEKTIVT och KOMPETENT.

Vi har en stark tro på att om alla som arbetar i vårt företag känner till vår vision och mål på kort och lång sikt, så kan man utifrån vår värdegrund fatta rätt beslut i nästan varje given situation. Givetvis är kompetenskraven olika inom olika verksamhetsområden men den individuella kompetensutvecklingen är viktig för att våra medarbetare ska trivas och vilja vara med och utveckla verksamheten.

Se lediga tjänster här!

Följ Falck på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida