KGH Customs ServicesLogistik/transport

MotivationKGH Customs Services är ett drivet företag som lagt stort fokus på sitt employer branding arbete. Genom att stödja flera välgörenhetsorganisationer visar KGH Customs Services på en välvillig arbetsgivare. Ett företag med bra värderingar och ett engagemang som genomsyrar allt de gör. Med unika karriärmöjligheter och bra stöd från ledningen blir man garanterad en trygg arbetsplats, inte konstigt att medarbetarna trivs här. 

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Great jobs for great people!

KGH Customs Services – A Maersk Company, är en ledande aktör inom handel och tullhantering med drygt 1000 anställda i 23 länder. Vår tjänsteportfölj är bred och innehåller allt från administration av tulldeklarationer till EDI-lösningar och egenutvecklade system, konsulttjänster och utbildningar. Våra kompetenser speglar bredden i vårt tjänsteutbud och vi rekryterar såväl specialister inom tull och logistik som systemvetare, civilingenjörer och projektledare. Det vi alla har gemensamt är vår starka övertygelse om att vi, genom vår kompetens, kan bidra till att möjliggöra internationell handel och i slutändan hållbar utveckling.

Att arbeta i KGH innebär att jobba i en internationell miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Med en stark drivkraft för att generera hållbara lösningar, underlättar vi internationell handel och hjälper våra kunder att utveckla deras verksamhet. Viljan att vara engagerad i denna uppgift är ett tydligt bevis på den stolthet och delaktighet som alla känner i hela företaget.

”WE@KGH tror på personligt engagemang och är helt övertygade om att medarbetare som också är ambassadörer är den viktigaste drivkraften för att uppnå kundnöjdhet. Respekt för varandra samt fokus på välbefinnande och en sund balans mellan arbete och privatliv är grundläggande för våra framgångar.”

#dedicatedtosucceed

#caringwithapurpose

#professionalwithintegrity

#innovativeshapingthefuture

Du hittar våra lediga jobb här! 


”Vi tror på personlig utveckling och är helt övertygade om att hängivna och engagerade medarbetare är den viktigaste drivkraften för att uppnå kundnöjdhet. Respekt för individen samt fokus på välbefinnande och en sund balans mellan arbete och privatliv är grundläggande för våra framgångar.”

Artiklar

Följ KGH Customs Services på sociala medier

TwitterLinkedInWebbsida