LKABIndustri/produktion

MotivationLKAB fortsätter att imponera och inspirera med sitt employer brand. En hållbar arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare, med oändliga utvecklings- och karriärmöjligheter och en engagerande och inkluderande företagskultur som verkligen sticker ut. LKABs nära relation till studenter och young professionals visar de också att de verkligen tar tillvara på framtidens talanger och kompetens. Mycket inspirerande och det bidrar helt klart till deras attraktivitet som arbetsgivare!  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden.

Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.

Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2015 och har cirka 4 500 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Vision

LKAB’s vision är att av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed ledande inom sina utvalda marknadssegment.

Mål

Vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.

Så är det att jobba på LKAB

LKAB vill vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till ett utvecklande, jämställt och hälsosamt arbetsliv. En inkluderande organisationskultur skapar mer innovativa lösningar och bättre produkter.

Vi erbjuder våra medarbetare en attraktiv arbetsmiljö med konkurrenskraftiga arbetsvillkor. Att arbeta hos oss innebär goda utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi tror att ett tydligt och stöttande ledarskap är lika viktigt som ett engagerat och ansvarstagande medarbetarskap. Det uppnås genom väldefinierade roller och processer, samt att du som anställd har rätt kompetens och att dina arbetsinsatser följs upp.

Våra värderingar – engagerad, nytänkande och ansvar – genomsyrar vår vardag. Efterlevnaden av värderingarna och uppförandekoden gäller alla och säkrar ett ansvarsfullt agerande och ett öppet företagsklimat.

Tre anledningar att ansluta till vårt team:

1. Vi drivs av engagemang

Genom att vara engagerade skapar vi värde för våra kunder och har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör. Som ledare visar du vägen framåt, skapar förutsättningar, uppmuntrar delaktighet och coachar dina teammedlemmar. Som medarbetare har du ansvar för kvaliteten i det egna arbetet, samt att ständigt se möjlighet till förbättringar och att leverera i linje med kundens förväntningar.

2. Vi tror på nya idéer

Allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor. Genom att var nytänkande utvecklar vi vår affär. Du uppmuntras alltid att vara nyfiken och komma med egna idéer och synpunkter. Vi delar med oss av de bästa lösningarna och lär av varandra. Vi tror att alla utmaningar och problem kan lösas. Det innebär att du kommer att få jobba med några av branschens mest spännande och utmanande projekt.

3. Vi tar ansvar

Genom att ta ansvar så bygger vi förtroende. Hos oss agerar vi långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Du som medarbetare är en förebild och tar ansvar för din och företagets utveckling. Vi stärker dig så att du kan ta egna initiativ och vågar fatta beslut.

Se våra lediga tjänster här.

 


Vi tycker det är viktigt att våra medarbetare får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och inom företaget. Därför erbjuder vi interna utbildningar, utvecklingsprogram och fördjupande kurser. Är du intresserad av att ta nästa steg i din karriär så finns goda möjligheter att klättra inom LKAB.

Artiklar

Medarbetare

Bilder

Följ LKAB på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida