SandvikBygg/anläggning

MotivationSandvik består av ett globalt team av innovatörer som brinner för sitt arbete. Med sin starka företagskultur arbetar de aktivt för att ligga i framkant. Hos Sandvik finns det otaliga sätt att utvecklas på och tack vare ett gediget hr-arbete hjälper de sina kollegor att nå sin potential. Hållbarheten inom företaget utmärker sig och det läggs ett stort fokus på inkludering och mångfald. Här finns en god kommunikation mot studenter och young professionals och Sandvik erbjuder dem en väg in i företaget.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

SANDVIK-ANDAN – VÅR KULTUR

När du blir del av vårt globala team kommer du att inspireras av Sandvik-andan och få vara med i vårt hängivna arbete att optimera våra kunders produktivitet. Här ser du vad som tilllsammans skiljer oss från andra.

Innovativa i själ och hjärta

Vi är pionjärer inom ingenjörskonsten, förenade av en stark övertygelse och företagskultur. För att skapa avancerade tekniska lösningar kommer du att samarbeta med skarpa hjärnor över hela världen. Det är när vi arbetar tillsammans för att lösa verkliga problem som magin skapas.

Mångfald och inkludering

Sandviks kompetens är diversifierad, men den verkliga styrkan handlar om att vara en del av ett lag. Vi vill att du ska känna att du kan vara dig själv på jobbet och visa alla dina sidor. Det är så vi bäst kan ta tillvara på din kompetens.

Utvecklas med oss

Hos oss kommer du att befinna dig på en livslång resa av lärande. Vi uppmuntrar kompetensutveckling och erbjuder kurser, på-jobbet-träning och möjlighet att bredda eller fördjupa arbetsuppgifterna. När du känner dig redo att gå vidare, så har vi en stor, intern arbetsmarknad.

Hållbart kunderbjudande

Genom våra produkter, lösningar och vårt sätt att arbeta har vi kraft att göra skillnad. Vi använder vår styrka klokt: när vi bestämmer vilka projekt vi ska ta oss an, vilka material vi ska använda och återanvända, och hur vi gör affärer. Vi kan med stolthet säga att vi bidrar till att göra världen mer hållbar.

Rättvist ersättning

Det kanske är självklart, men för oss är det viktigt att understryka: vi ger en rättvis ersättning och erbjuder en rad förmåner, oavsett vilken del i företaget du arbetar. ”Fair play” är till och med ett av våra kärnvärden. Vi respekterar globala och lokala regelverk.

Balans mellan arbete och fritid

Vi tror på att arbeta med passion för att nå goda resultat, men vi vill också lämna utrymme för personlig utveckling, familjeliv och intressen. Att få en bra mix är ett viktigt steg för att nå fina resultat.

Ledarskapsmodell

Genuina och tillgängliga ledare, som agerar som förebilder för det sätt vi vill göra affärer på, är avgörande för vårt företag – och för framgång för individen och laget. Vi erbjuder våra ledare stöd och utveckling för att kunna nå målen.

Vår historia

Ända sedan vår verksamhet grundades för över 150 år sedan, har vårt affärskoncept varit baserat på innovation, ledande teknologi och nära, långsiktiga samarbeten med våra kunder. Vår grundare Göran Fredrik Göranssons värderingar gäller än idag; att hela tiden sträva efter att vara ett företag och en arbetsgivare som tar ansvar.

Podcast

Bilder

Följ Sandvik på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida