SCAIndustri/produktion

MotivationSCA är en etablerad arbetsgivare som lockar till sig spetskompetens tack vare sitt utmärkta employer branding-arbete. Genom ett bra ledarskap engageras medarbetarna till fullo. De använder sig av digitala medel på ett exceptionellt sätt där SCA lyfter upp deras genuina företagskultur. SCA är det perfekta valet för de som är början av sin karriär, men även för seniora som vill utveckla kompetens.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi drivs av skogens kraft

Kärnan i vår verksamhet är den växande skogen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs. Vi ska fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

Våra kärnvärden

Ansvar
Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

 

Högklassighet
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

 

Respekt
Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas – som människor och som företag.

Bilder

Följ SCA på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida