10 000 kr och 1 års gymkort - Sök Nordic Wellness Hälsostipendium! Till ansökan!

Skellefteå KraftVA/energi

MotivationSkellefteå Kraft är en ledande och hållbar arbetsgivare som ständigt strävar efter att leverera pålitliga energilösningar. Genom en stark inriktning på innovation, hållbarhet och samarbete har Skellefteå Kraft skapat en arbetsmiljö där medarbetare har möjlighet att utvecklas och göra en meningsfull inverkan. Här har du chansen att vara en del av ett dedikerat team som arbetar för en grönare och mer hållbar framtid.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

Bli en del av företagets kraft

Att arbeta på Skellefteå Kraft innebär att du är med och bygger ett samhälle som håller för flera generationer framöver. Som en av Sveriges största kraftproducenter har vi målet att nå en 100 % förnybar energiproduktion.

Skellefteå och närliggande region kommer de närmaste åren att utvecklas i rekordtakt. Med företagsetableringar, ökad inflyttning och fler bostäder krävs hållbara satsningar på infrastruktur som också följer med i utvecklingstakten.

Skellefteå Krafts bidrag till omställningen i Skellefteåregionen utgörs bland annat av utbyggnad av el- och fibernät. För att fortsatt kunna hålla en hög leveranssäkerhet och möta den kraftigt ökande efterfrågan på nya anslutningar i regionen reinvesterar och förstärker vi vårt regionnät. Vi investerar även i utbyggnad av en nationell infrastruktur för laddning av elfordon och effekthöjande åtgärder inom vattenkraften.

Men vi är också med och skapar nya innovationer, nya hållbara affärer och driver utvecklingen mot förnybart tillsammans med samarbetspartners. Tillsammans med offentliga och privata aktörer utvecklar och utmanar vi traditionella metoder, för att nå målet 100 % förnybart till 2040.

Att arbeta med oss

Hos oss finns ca 120 olika befattningar att växa och utvecklas inom. Men oavsett hur fascinerande och inspirerande arbetet är, vill vi att du också ska ha du fortfarande få utrymme för så mycket annat i livet. Att bara vara. Med familj och vänner, med närhet till både stad och natur, med mer fri tid.

Skellefteå Kraft vill vara en positiv kraft i samhället därför driver vi  vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. På så sätt skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling för både medarbetare, företaget och samhället.

Vi vill att du har balans i livet

När våra medarbetarna mår bra, mår verksamheten bra. Därför skapar vi möjlighet för bland annat; friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård, vidareutbildningar, ledarutveckling, vårdförsäkring, flextid, arbetstidsförkortning och mycket mer. Vårt mål är att vara branschens och regionens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.

För att se att vi är på rätt väg mäter vi regelbundet hur medarbetarna inom Skellefteå Kraft uppfattar företaget som arbetsgivare, med hjälp av motiverad medarbetarindex (MMI). Vårt mål är att ha ett MMI och ledarindex som är högre än 75. I senaste mätningen når vi ett MMI på 71 och ett ledarskapsindex på 79. Genomsnittligt MMI för svenska företag är 65.

Mer om hur vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsplats.

Traineeprogram


Skellefteå Kraft trainee-program

Följ Skellefteå Kraft i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsida

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss