Skellefteå KraftIT/teknik/konsult

MotivationSkellefteå Kraft är en spännande arbetsgivare som drar till sig uppmärksamhet med sin innovation och hållbarhetsarbete. Med en stark medarbetarkultur, känsla för kommunikation och ett stort fokus på kompetens och ledarskapsutveckling har Skellefteå Kraft etablerat sig som en väldigt attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Bli en del av företagets kraft

Att arbeta på Skellefteå Kraft innebär att du är med och bygger ett samhälle som håller för flera generationer framöver. Som en av Sveriges största kraftproducenter har vi målet att nå en 100 % förnybar energiproduktion.

Skellefteå och närliggande region kommer de närmaste åren att utvecklas i rekordtakt. Med företagsetableringar, ökad inflyttning och fler bostäder krävs hållbara satsningar på infrastruktur som också följer med i utvecklingstakten. Skellefteå Kraft bygger just nu ut elnätet, vi förstärker och breddar fibernätet samt driver flera vind-, vatten- och solkraftsprojekt som förstärker kapaciteten.

Men vi är också med och skapar nya innovationer, nya hållbara affärer och driver utvecklingen mot förnybart tillsammans med samarbetspartners. Tillsammans med offentliga och privata aktörer utvecklar och utmanar vi traditionella metoder, för att nå målet 100 % förnybart till 2040.

Att arbeta med oss

Hos oss finns ca 120 olika befattningar att växa och utvecklas inom. Men oavsett hur fascinerande och inspirerande arbetet är, måste du fortfarande få utrymme för så mycket annat i livet. Att bara vara. Med familj och vänner, med närhet till både stad och natur, med mer fri tid.

På Skellefteå Kraft vill vi driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. På så sätt skapar vi hållbarhet för både medarbetare, företaget och samhället.

Vi vill att du har balans i livet

När medarbetarna mår bra, mår verksamheten bra. Därför skapar vi möjlighet för bland annat; friskvårdsaktiviteter, företagshälsovård, vidareutbildningar, ledarutveckling, vårdförsäkring, flextid, arbetstidsförkortning och mycket mer. Vårt mål är att vara branschens bästa arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.

För att se att vi är på rätt väg mäter vi regelbundet hur medarbetarna inom Skellefteå Kraft uppfattar företaget som arbetsgivare, med hjälp av motiverad medarbetarindex (MMI). Vårt mål är att ha ett MMI och ledarindex som är högre än 75. I senaste mätningen når vi ett MMI på 70 och ett ledarskapsindex på 74. Genomsnittligt MMI för svenska företag är 63.

Mer om hur vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsplats.

Hitta lediga jobb här.

 

Följ Skellefteå Kraft på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida